• Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 70, Zarnesti , Brasov

Colectare deseuri alimentare

Activitatea este autorizată de ANSVSA – DSVSA Brasov prin Autorizatia Sanitar-Veterinara nr. RO-BV-014/INTP 3/31.08.2016 si constă din servicii de colectare a deșeurilor alimentare, categoria a III-a SNCU, provenite din rețeaua alimentară, hoteluri, cantine, restaurante sau cattering.

Colectare, stocare și transport deșeuri alimentare

 

Se asigură ambalaje pentru stocarea și transportul deșeurilor alimentare. Personalul este calificat în preluarea și manipularea deșeurilor de origine vegetală, animală și de orice tip. Transportul se efectuaeză cu mașini proprii țn containere și press containere pentru stocarea deșeurilor solide și lichide sau containere specializate pentru deșeurile păstoase și lichide.